Adatvédelmi nyilatkozat

A személyes adatok védelme

Személyes adatai két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől
Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba
kíván lépni velünk.

Honlapunk kialakítása során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően,
egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

A honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársaink, feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.

Megfelelő elővigyázatossági intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy megőrizzük személyes adatai biztonságát. Kellő fizikai, elektronikus eljárásokat léptettünk érvénybe a begyűjtött információk védelmére.

Az Elektromotive Hungaria Kft. bármely, a honlap használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön a honlap használata során bármely személyes adatát eljuttatja társaságunkhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Elektromotive Hungaria Kft. – az ügylet jellege által meghatározott célból
és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a elektromotive.hu honlapjáról más és egyéb szervezetek honlapjára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért az Elektromotive Hungaria Kft. nem vállal felelősséget. Ezen honlapok használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy jelen nyilatkozatot saját belátásunk szerint megváltoztassuk, vagy levegyük oldalunkról. Amennyiben úgy döntünk, hogy a nyilatkozatot megváltoztatjuk vagy módosítjuk, azt jelen oldalon tesszük közzé.